På SáR hemsida kommer senare en analys med kommentarer rörande vad som diskuterat och beslutas på Sametingets plenum i Östersund mellan den 23-27 oktober 2012.