Samisk utbildningspolitik (§ 47)

Kommitténs förslag

En kommitté med uppgift att föreslå ett utbildningspolitiskt program tillsattes 2010.  Kommitté  överlämnade sitt betänkande till Sametinget i augusti 2011.  Initiativet till att Sametinget måste  börja formulera ett samisk utbildningpolitisk strategi kom från Samelandspartiet och som senare  fick full uppslutning  bland de övriga  partierna i Sametinget.  Medlemmar i kommittén har varit Michal Teilus (SáR), ordförande, Kristina Nordling (Min Geaidnu), Karin Vanna (Guovssonasti), Jofefina Skerk (JoF) och Gunnel Heligfjell (Samerna).  Förslaget har varit ute på remiss. Förslaget har därefter behandlat av styrelsen som därefter gjort smärre justeringar av förslaget till samisk utbildningspolitik.

Förslaget till samiskt utbildningsprogram antog utan diskussion.