Sametinget – En folkvald myndighet?

Publicerad 2012-11-09 Den är kanske svårt att sammanfatta Sametingets  plenumförhandlingarna i Östersund mellan den 23-26 oktober…