Dags för ordning och reda i Sametinget

År 2012 – att förlorat år

År 2012 får från Sametinget horisont betecknas som ett förlorat år. Sametinget har under året haft en proportionellt vald styrelseform som alla partier utom Samiid Riikkabellodat/ Samelandspartatiet/SáR förespråkar. Trots att denna styrelseform arbetat både i Sametingets styrelse och plenum kan det politiska arbetet i Sametinget anses ha falerat.  De politiska skiljelinjerna har försvunnit mellan huvuddelen av partierna i Sametinget.  SáR har ensamt fått ikläda sig rollen som “opposition” och motsatt sig den nu rådande ordningen.

De tre vise männen.

Det stora politiska visionerna har ersatts med en omständig  hantering hur Sametingets politiska arbetet skall organiseras som till slut blev en frågan om hur myndigheten skall organiseras och hur förordningar skall formuleras.  I styrelsearbetet har det lett till att majoriteten av styrelsen  lägger stor möda på att hantera enskilda myndighetsärenden som  t.ex renmärkesärenden, där man tar sig friheten att göra egna tolkningar av gällande lagstiftning. Majoriteten i styrelsen och framförallt samstämigheten mellan de ” tre vise männen”, styrelseordföranden Per Mikael Utsi, Guovvsonasti, Håkan Jonsson, partiet Jakt och fiskesamer och Anders Kråik, partiet Samerna har lett till att arbetet i styrelsen  allt mer gått i riktning att lägga sig i Sametingets renodlade myndighetsfrågorna och nedprioritera de stora samepolitiska frågorna. Dessutom har styrelseordföranden Utsi haft en tendens att köra ett eget race, oavsett vad hans parti, styrelsen eller plenum haft för synpunkter. Ett exempel på detta av toleransutredningen om rovdjur. Visst kan det skyllas på att Sametinget saknat en ordinarie kanslichef, men den ursäkten köper inte i vart fall SáR.

Politik i undervatten läge

Frågan om hur majoriteten hanterade frågan om en ny policy i mineral- och gruvfrågor vid plenum i Östersund i oktober 2013 är ett bra exempel på avsaknad av både politisk insikt och vilja. Här bär styrelseordförande Per-Mikael Utsi ett stort ansvar. Han försökte gå Håkan Jonsson och JoF till mötes och strök alla kopplingar till rennäringen som sakägare. Visst kan man “gnälla” lite om det som inte hänt, men det viktiga är att inte gräva ner sig meningslös diskussion, utan att blicka framåt – mot det hägrande valåret 2013

Sametingsvalet 2013

Valet till Sametinget äger rum den 19 maj. Vi har fått ytterligare ca 800 till det samiska mantalet som då kan delta i valet. Turbulensen och alla turer i Sametinget de senaste 4 åren har gjort att många samiska väljare tröttnat på strulet och bråken. Det blir en stor utmaning att utmana våra samiska väljare och övertyga dem av vikten att  delta i Sametingsvalet den 19 maj 2013. Det gäller att bryta den pessimistiska attityden och den självpåtagna offerrollen som många samiska väljare har och övertyga dem att man har sin egen framtid i sina egna händer. Att rösta vid Sametingsvalet är det som kan avgöra hur Sametinget hanterar olika sakfrågor – det är den avgörande skillnaden.

Nya samepolitiker

En stor utmaning för partierna inför det kommande Sametingsvalet är att rekrytera en ny generation samepolitiker. Många ledamöter i Sametinget har suttit alldeles för länge och tillhör på många sätt en generation som gjort sitt. Vi bör ge plats för unga samepolitiker med nya ideer, arbetssätt och attityder. Partiernas utmaning är också att övertyga den yngre generationen att ta saken i sina egna händer. Lyssna inte på olyckskorparna och pessimisterna som av det svenska storsamhället lärt sig att samerna inte duger och inte kan.

Dags för ordning och reda i Sametinget

Det är nu upp till väljarna bestämma om man vill ha ordning och reda på Sametinget. Sámiid Riikkabellodat/SáR har sedan Sametingets tillkomst varit en garant för ordning och reda på Sametinget. SáR kommer även fortsättningsvis arbeta för det blir en stabil majoritet i Sametinget och SáR är därför beredd att ta ansvaret att leda Sametinget. Vi kommer att sörja för att myndigheten får arbeta med de renodlade myndighetsfrågorna utan inblandning från politiken. Bara på det sättet kan Sametinget garantera rättssäkerhet i alla myndighetsfrågor.

SáR politiska linje står också fast – vi kommer att arbeta för rennäringens bästa, stärka samerna rätt till land och vatten, stärka det samiska språkets status och användning i skolan, media och i kontakt med myndigheter.

Med detta tillönskas alla Ett Gott Nytt År

Ingrid Inga

Partiledare i Samiid Riikkabelludat/Samelandspartiet