FN:s urfolksdag den 9 augusti 2014

Publicerat 2014-08-09


Bakgrund

FN:s urfolksdag den  9. augusti blev  etablerad  av FN i 1994, och har sin bakgrund i  att  det första  mötet i FNs arbetsgrupp för  världens  urfolk  hölls den 9  august 1982. Årets firande är lite speciellt eftersom FN:s världskonferens för urfolk kommer att äga rum den 22-23 september 2014 under FN:s Generalförsamlings session i New York. Förväntningarna är många.

Fruktlösa kontakter

På Sametingets hemsida kan vi läsa en krönika av Stefan Mikaelsson,  Sametingets  ordförande och hans   reflektioner med anledningen av dagen. Han menar att det “känns lite fruktlöst att odla kontakter med regeringen”, huruvida Sametingets politiske ledare, tillika styrelseordförande Håkan Jonsson är enig  med Mikaelsson vora intressant att höra. För att få ett lite större perspektiv både med anledning av dagen och samverkan mellan  regering och Sameting publiceras  nedan de gemensamma pressmeddelandet från den norska regeringen och Sametinget på norsk sida.

—————————————————————————–

Gratulerer med Verdens urfolksdag

08.08.2014

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og samtingspresident Aili Keskitalo markerer i dag FNs urfolksdag, lørdag 9. august. Dagen er en anledning til å vise solidaritet med urfolk verden over.

– Den internasjonale urfolksdagen markerer både det store mangfoldet og den rike kulturen urfolk i verden representerer. Samtidig må vi sette søkelyset på at mange av urfolkene lever under svært vanskelige forhold. Regjeringen ønsker å delta aktivt i det viktige internasjonale arbeidet for å styrke urfolks situasjon., sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Verdens urfolk utgjør mer enn 5 prosent av verdens befolkning, omkring 400 millioner mennesker. En svært stor del av disse utsettes for systematisk undertrykking og forfølgelse.

Sanner og Keskitalo mener høstens verdenskonferanse om urfolk blir viktig i arbeidet med å sikre urfolksrettigheter i verden.

22. og 23. september i år arrangerer FNs generalforsamling en verdenskonferanse om urfolks rettigheter (WCIP 2014). Dette er første gang i historien at representanter for urfolk og verdens stater møtes for å drøfte statens forpliktelser overfor urfolkene. Veien fram til konferansens innhold og form har vært krevende. I 2013 tok Sametinget initiativ til en global konferanse for representanter for alle verdens urfolk (Alta 2013). 600 urfolksdelegater ble der enige om et felles sluttdokument som nå utgjør ett av flere dokumenter i grunnlaget for årets verdenskonferanse.

Formålet med høstens FN-konferanse er å sikre at statene på best mulig vis følger opp sine forpliktelser overfor urfolk, slik de er beskrevet i FNs erklæring om urfolksrettigheter som ble vedtatt av FN i 2007.

– Jeg er tilfreds med at urfolkene får prege høstens verdenskonferanse, og har forventninger til at høstens globale møte mellom stater og urfolk kan sikre de mest grunnleggende rettighetene til urfolk. Verdens urfolks forventninger til resultatet fra konferansen er svært høye, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Verdens urfolksdag 9. august ble etablert av FN i 1994, og henter sin opprinnelse fra det første møtet i FNs arbeidsgruppe for verdens urfolk 9. august 1982. I Norge har samene status som urfolk, og  9. august er samisk flaggdag.
Kontakt
Sametingspresident Aili Keskitalo, tel. +47 971 29 305