Partiträff

Publicerad 15 augusti 2014

Inbjudan till partiträff med Sámiid Riikkabellodats medlemmar och sympatisörer

Nu är det dags för en partiträff för Sámiid Riikkabellodat medlemmar, sympatisörer och förtroendevalda. Det är viktigt att vi har en levande diskussion och information om aktuella frågor, partiets framtidsfrågor , aktuella politiska sakfrågor i Sametinget. Sist men inte minst är det viktigt att vi träffas och har trevligt också.

Vi träffas söndagen den 28 september 2014 i Luleå med början kl 08.30. Vi bor och konfererar på Elite Stadshotell i Luleå. Det innebär att ni som bor lite långväga från Luleå behöver rum redan från lördag den 27 september.

Partiets ekonomi gör att varje krona ska vara välanvänd. Bokning av boende och mat på Elite stadhotell sker via en s k konferensbokning d v s vi betalar för det antal personer som vi uppgett. För att vi inte ska behöva betala för tomma hotellrum och mat för personer är det bra om du anmäler ditt deltagande på partiträffen senast den 19 september  2014, till ingrid.inga@sametinget.se eller på telefon 070 55 42 999.

Samåkning är en förutsättning för alla som avser komma till Luleå. Milersättning utgår med 18,50 kr/mil. Ta kontakt med Åsa Blind på telefon 072- 202 77 03 för samordning av resor till Luleå.

Styrelsen välkomnar så många som möjligt av SáR medlemmar, sympatisörer, förtroendevalda ledamöter och ersättare i Sametinget till en trevlig och förhoppningsvis givande partiträff i Luleå.

Varmt välkomna hälsar styrelsen genom

Ingrid Inga

Ordförande

070 – 55 42 999