Skottlands sak är vår !

Publicerat 2014-09-17
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-29231440

Yes No signs and flag


Den 18 september avgörs om Skottland  fortsättningsvis skall vara en del av England eller bli en egen statsbildning  genom en folkomröstning.
Inledningsvis var de publika  intresset inte så stort,  men efterhand har intresset stigt till en hysterisk nivå. I takt med att opinionsundersökningarna visade att  stödet till  Ja-sidan för ett fritt Skottland ökade, desto mer ökade nervositeten i de engelska etablissemanget i London. Enligt de senaste opinionsundersökningarna är det väldigt jämt
mellan JA och  Nej sidan.
.
Ett delat Skottland

Folkomröstningen och framförallt den senaste tidens upphetsade diskussion om konsekvenserna av ett fritt Skottland har  splittrat den skotska befolkning. Frågorna är många, medan svaren är få.  Får man behålla pundet, hur bli förhållandet till EU och har skottarna råd osv. Skottland producerar 60 % av oljan i EU, men frågan är hur länge.
.
Oro i London och i Madrid

Oron är stor i politiska och finansiella kretsar London. I Madrid är man rädd för en smitto effekt, mot bakgrund av det finns starka krafter i Katalonien som också kämpar för lösgöra sig från resten av Spanien.
.
En trend?

Under en längre tid har  staterna i den östra delen av Europa, framförallt de  som ingick i den forna Sovjetiska maktsfären fragmenteras.  Processen har kommit  att kallas “balkanisering”, som bl.a har lett till flera nya statsbildning.