Skottland säger “Nej” till självständighet

Publicerad 2014-09-19

Scotland votes “No” to independence

No supporters celebrate

Stor lättnad

Den länge emotsedda folkomröstning om Skottlands framtids status är nu genomförd och många skottar och engelsmän pustar nog ut sedan Nej sidan fått 54% av rösterna och Ja-sidan 45 %. Lättnaden är nog också stor i Spanien och andra länder i Europa. Omröstnings resultatet för Ja-sidan blev blev större än de prognostiserade 3 %.

Omröstnings bittra kalk

Även om nu omröstningen nu blev en seger för Nej-sidan kommer  folkomröstningen att förändra de politiska landskapet i Skottland, men även i London.  Fortsättningsvis kommer nog regeringen i London vara mer förstående och tillmötesgående för skottarnas önskningar.  Hur skottarna kommer att belönas återstått att se. En avgörande fråga blir hur den stora andelen skottar som röstande för självständighet kommer att agera vidare. Det sista ordet är inte sagt.

Vad kan man lära av detta

Nu när omröstningen är genomförd kommer nog många forskare och politiska strateger analysera processen som ledde till folkomröstningen. Vilka slutsatser och lärdomar man kan dra är väl lite tidigt att sia om, men högst sannolikt är att de skotska parlamentet maktbefogenheter kommer  att öka  och den regionala styrningen av Skottland att  bli mer tydlig.

Ett samiskt perspektiv

I detta sammanhang kan nämnas  att en delegation från Sametinget besökte parlamentet i Skottland 2008 i studiesyfte.  Samepolitiskt  har Sametingen hållit en distans till de regionala parlamentariska systemen i EU , dels beroende på att detta är en känslig fråga i många länder i  EU och framförallt beroende  på samernas status som urfolk i EU.