Sametingets plenum i Luleå

Publicerat 2014-09-27

Plenum

[Plats]
Luleå, Elite hotell

SAMETINGET har plenum den 30 september – 2 oktober 2014 på Elite Stadshotell, Storgatan 15 i LuleåTisd. 30/9 kl 08.30 Plenum öppnas

08.40-10.00 Allmänpolitisk debatt

Ärenden som behandlas under mötesdagarna är bl a:

  • Motioner
  • Bordlagda interpellationer och frågor
  • Sametingsordningen
  • Sammanträdesorter för plenum 2014
  • Sametingets öppnande 2017
  • Rennäringspolitiskt program
  • Styrelsens och nämndernas redovisning till plenum
  • Ev. Valärenden
  • Anmälan av motioner

Tisd. 30/9 kl 13.00 – 17.30 Seminarium om samisk hälsa

med föreläsare från Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman, Jämtlands läns landsting och SANKS – Samisk nasjonalt kompetansesenter, Norge.

Allmänheten är välkommen att besöka Sametingets plenum!

För mer information: 0980-780 30 (Sametingets växel) eller informatör Marie Enoksson, 070-310 09 94. Fullständig föredragningslista och program finns på www.sametinget.se/plenum. Följ plenum på Twitter: #sametinget