Ett tunt plenum utan överraskningar eller?

Publicerat 2014-09-2

Tunn ärendelista

När Sametingets   plenum dra igång den 30 september 2014 i Luleå är föredragningslistan tunn och där saknas ett ärendet som varit stående på plenum ärendelista  de senaste  14 år, nämligen budgeten. Sametingets handlingsplan för kultur som varit ute på remiss och fått mycket stryk, saknas också på ärendelistan. I Sametingets tidigare historia kunde de vara mycket snack, eller  debatt som det heter oavsett hur kort eller lång ärendelistan var eller vilket ärende de än måtte vara, men det verkar som de lugnat ner sig lite.

Överraskningar

Vid plenum i Åre i maj överraskade Sametingets ordförande Stefan  Mikaelsson församlingen med en hot som blev sand. Det är föga troligt att han kommer med ett utspel denna gång. En intressant frågan är om någon parti kommer att begära ett extra ärende, förslagsvis om  budgeten.

Allmänpolitisk debatt

Den allmänpolitiska debatten kan bli intressant. Frågorna är många. Varför är de politiska initiativen så få?  Vilka konsekvenser kommer det nyligen genomförda valen till riksdagen, landstingen och kommunerna att få för  samepolitiken denna mandatperiod?  Vem blir ny ansvarig “sameminister” och vilket departement kommer ansvara för same- och rennäringsfrågorna?  Vilken betydelse kommer FN:s Generalförsamlings  WCIP resolution,   antagen den 22 september 2014  får för förhållandena på svensk sida?  Den övergripande frågan blir hur Sametinget  avser att hantera denna nya politiska geografi på kort och lång sikt?

Motioner och bordlagda ärenden

Det är nu över ett år sedan det nya Sametinget trädde till och det första året har präglats av att hantera ärenden som väcktes av föregående plenum. Förhoppningsvis kommer inga fler gamla ärenden att bordläggas.

Sametingsordningen

En intressant fråga är hur  förslaget till Sametingsordningen kommer att hanteras. Styrelsen förslag till förändringar av arbetsordningen återremitterades till styrelsen av plenum i Åre, bl.a. efter kritik mot  att minoritetsskyddet skulle undermineras om de  gjorde en specialordning för omröstning med lägre röstetal  på  sista plenum varje mandatperiod för att möjliggöra en snabbare behandling av kvarliggande ärenden.

Rennäringspolitiskt program

Den mest konkreta frågan på plenum är  behandlingen av de rennäringspolitiska programmet. Under beredningen har denna  fråga inte förorsakat så mycket debatt. Detta tyder ju på rennäringsnämnden både arbetar och och fungerar politiskt, men frågan är om de håller i plenum.

Styrelsens och nämndernas redovisning till plenum

Redovisningarna av styrelsens arbete brukar vanligtvis förorsaka en del meningsutbyte, oavsett om styrelsen ingenting gjort eller översvämmat plenum med frågor. Nämndernas rapporter är dock en nyhet denna valperiod och det blir också intressant följa redovisningarna och framförallt då se skillnaderna mellan nämndernas aktivitetsnivå och sammarbetetsklimat.

Seminarium om hälsa

Under plenums första dag den 30 september hålls också ett seminarium om samiska hälsa med föreläsare från bl.a. Glesbygdsmedicinsk centrum i Storuman och  SANKS, Samisk nasjonalt kompetensesenter