Ny regering – ny samepolitik?

Överraskning

När socialdemokratiske statsministerns Stefan Löven härom veckan presenterade sin nya regering, betecknades Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister som den största överraskningen. En mindre överraskning, men ändå en överraskning var utnämningen av Sven-Eric Bucht som landsbygdsminister. I egenskap av landsbygdsminister får han sannolikt same- och rennäringsfrågorna på sitt bord, fram till årskiftet då landsbygdsdepartementet slås samman med näringsdepartementet och där Bucht blir då biträdande näringsminister med ansvar för landsbygdsfrågor. Detta tyder väl att same-och rennäringsfrågorna kommer att höra hemma näringsdepartementet. Det   finns dock en möjlighet att det är enbart rennäringsfrågorna som hamnar på näringsdepartementet, medan samefrågorna förslagsvis hamnar antingen på utbildnings- eller kultur departementet. Anmärkas här kan att både utbildnings- och kulturdepartementet styrs av  ministrar från Miljöpartiet.

Ny samepolitik

Vem är då Sven-Eric Bucht.  Han är en “gråsosses” i all välmening från Haparanda  som sätter sysselsättning i första rummet, bl.a kopplat till gruvindustrin. Var han står i same- och rennäringsfrågor går inte bedöma utifrån som vad han sagt och gjort, men som den “gråsosse”   han är håller han nog partiets kongress beslut högt.   Håller han sig till partiets  kongress beslut bör han stödja en svensk ratification av ILO konventionen 169, även om det svider för riksdagsledamöterna  i Norrbottensbänken.

Nya tag i samepolitiken

Den förra borgerliga regeringen efterlämnar ett bord som var helt öde och tomt, där man möjligtvis kunde skönja viss skuggor. Den nya regeringen har nu helt öppet fält och har möjligheter att rita om den samepolitiska karta. Förutsättningarna finns till en del eftersom bägge regeringspartierna(S och MP)  är för att tillträda ILO konventionen 169, men även om man får stöd av Vänsterpartiet är de inte tillräckligt för att få igenom detta i riksdagen. Frågan är då om Folkpartiet sätter sin egen samepolitiska linje först eller om man håller sig Alliansens reserverade samepolitiska hållning, dikterat av Centerpartiet och Kristdemokraterna. Vart Moderaterna står i dessa tider är bra fråga.

Ett första tecken

En första indikation på vilken inriktning den nya samepolitiken kommer att ges när statsbudgeten presenteras. Det intressanta i budgeten blir inte penningsummorna, utan vad som sägs i text.

 

http://www.regeringen.se/sb/d/19101/a/247696

Etiketter: