Min Geaidnus vägvisare tvingas avgå

Dramatiskt pressmeddelande

Min Geaidnus partistyrelse meddelar i ett pressmeddelande 2014-10-20 att man förklarar förklarar misstroende mot vägvisaren  Ol-Johán Sikku och kräver dennes omedelbara avgång.

Läs pressmeddelandet i sin helhet nedan.

 

“20141020 Nya Mijá Gäjnno, Mijjen Geajnoe, Min Geaidnu:
Pressmeddelande:

Mijjen Geajnoes partistyrelse förklarar misstroende mot ordförande
Ol-Johán Sikku och kräver dennes omedelbara avgång

Styrelsen för partiet Min Geaidnu förklarar misstroende mot dess
ordförande, Ol-Johan Sikku, och uppmanar denne att med omedelbar
verkan avsäga sig samtliga förtroendeuppdrag såväl i partiet som i Sametinget.

Vi saknar förtroende för honom:

Bakgrunden till beslutet är att det har framkommit uppgifter som
visar att Min Geaidnus ordförande allvarligt och vid upprepade tillfällen har brutit mot Min Geaidnus värdegrunder. När partistyrelsen konfronterade honom med dessa uppgifter bekräftade han informationen. Detta gör att partiets styrelse nu saknar förtroenden för honom som ledare och
förtroendevald politiker. Vi har därför beslutat att förklara misstroende mot honom och avkräva att han självmant men med omedelbar verkan avsäger sig samtliga förtroendeuppdrag i partiet
och Sametinget. Gör han inte det får en partistämma avgöra hur partiet går vidare.

“Vilka uppgifterna är vill vi av för respekt för hans familj inte
gå ut med nu” säger Min Geaidnus vice vägvisare Sara Larsson.

Min Geaidnu
Sara Larsson, vice Vägvisare.”