Min Geaidnu

Publicerad 22 oktober 2014

Min Geaidnu har under de senaste mandatperioderna i Sametinget gjorts sig till språkrör för både etik och moral för och bland sametingsledamöterna. Min Geaidnu har i motion efter motion krävt både ändring av sametingsordningen, policy för kränkande särbehandling. etiskt råd mm för att förhållandena mellan politiker i Sametinget ska förbättras.

Därför är det med stor förvåning jag konstaterar att Min Geaidnu väljer att offentligt i media rikta misstroende till sin egen partiordförande på luddiga grunder. Det sätt som Min Geaidnu agerar har resulterat i att det både i media och i det samiska samhället nu spekuleras om vad den egentliga orsaken till misstroendeförklaringen mot sin ordförande är. På det sätt som denna fråga hanteras av MinGeaidnu kan man ju misstänkta att det i stället för misstroende för sin ordförande handlar om en intern maktkamp i partiet?

Med tanke på Min Geaidnus krav om etik och moral, åtgärder för kränkande behandling i Sametinget och bland sametingsledamöterna kan frågan nu ställas om inte etik och moral även skall gälla Min Geaidnus egna förtroendevalda? Jag kan bara konstatera att återigen har en intern Min Geaidnu-fråga blivit en fråga för Sametinget.

Om Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson, Jakt- och fiskesamerna har fått information från Min Geaidnu  om vad misstroendet gäller förväntar jag mig att Håkan Jonsson snarast sammankallar styrelsen för information. Jag  förväntar mig också att Sametingets presidieordförande Stefan Mikaelsson, Min Geiadnu,  sammankallar partiledarna i Sametinget till information i denna fråga. Så länge detta inte sker är det en partiintern fråga för Min Geaidnu.

 

Ingrid Inga

Ordförande

070 55 42 999