Budgetpropositionen 2015

Publicerad 23 oktober 2014

Den nya regeringen har nu presenterat sin budgetpropositionen för budgetåret 2015.

För Sametingets del finns inga större förändringar föreslagna i budgetpropositionen. En nyhet är att Sametingets förvaltningsanslag föreslås öka med  2 miljoner kr. Däremot är anslaget för främjande av rennäring och samisk kultur  oförändrade.

Anslaget för samisk kultur har inte uppräknats sedan 1995. Inte heller i dagens budgetproposition finns förslag om förändringar. Däremot har det skett en märklig förändring av redovisningen av samisk kultur i budgetpropositionen. Från att samisk kultur tidigare redovisats under Kulturdepartementet redovisas samisk kultur nu under Rikets styrelse och Nationella minoriteter trots att Kulturdepartementet och kultur- och demokratiministern nu är ansvarig sameminister för Sametinget. Förhoppningen från Sámiid Riikkabellodat har ju varit att osynliggörandet av samerna hos regeringen avklingar.

En  ljusglimt i budgetpropositionen är att det nu anges i texten att vi samer är erkänt folk enligt grundlagen och därmed innehar en särställning.  Men vackra ord räcker inte längre om regeringen/riksdagen menar allvar med målen om hållbar rennäring och levande samisk kultur.

Ytterligare kommentarer redovisas senare.

Ingrid Inga

Ordförande

070 55 42 999