Min Geaidnus vägvisare på villovägare

Den interna uppgörelsen i Min Geaidnu fortsätter I ett pressmeddelande den 24 oktober 2014 från Min…