Min Geaidnus vägvisare på villovägare

Den interna uppgörelsen i Min Geaidnu fortsätter

I ett pressmeddelande den 24 oktober 2014 från Min Geaidnus styrelse ökade man pressen på vägvisare Ol-Johan  Sikku.  Styrelsen uppmanar Sikku att lämna alla sina uppdrag i Sametinget. Motiven är fortfarande otydliga och upprört  moraliserande.  Detta ledde till att Sikku senare meddelade att han lämnar sin plats i styrelsen och näringsnämnden.  Återstår att se om detta “toppas” med kravet att Sikku skall lämna  sin plats i Sametinget, men det verkar möjligtvis osannolikt.  Vem och vilka kommer att gå in Sikkus tidigare positioner återstår se? Oavsett vad som är bakgrunden till Sikkus påtvingande avgång tyder det mesta på att Sara Larsson gör “comeback”.  Sara Larsson hade under förra mandatperioden inga betänkligheter  med att samarbeta med partiet Jakt-och fiskesamerna (JoF), medan Sikku försökt hålla en armlängds avstånd till JoF. Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson har anledning att med oro observera turbulensen i  stödpartierna Samerna och Min Geaidnu.

En sak är säker – det sista är inte sagt.

Läs Min Geaidnus pressmeddelande 2014-01-24 i sina helhet nedan

—————

“2014-10-24
Om att ta ansvar:
Som folkvalda politiker har vi ett ansvar att säkerställa att förtroendet för Sametinget är högt. Vi ska utse ledamöter på förtroendeuppdrag att leda arbetet i Sametinget och vara vårt folks
företrädare utåt.

Det innebär också att vi har ansvar att påtala om det finns personer som inte längre är lämpade att företräda oss genom förtroendeuppdrag.

Det ansvaret har vi i Mijjen Geajnoes styrelse haft för avsikt att ta då vi under en tid genom samtal försökt förmå vår egen vägvisare att avgå från sina förtroendeuppdrag. Vi fick till slut ett löfte från honom att han skulle göra det. Då detta löfte bröts ansåg vi oss skyldiga att agera trots att det innebar att saken blev offentlig.
Trots att vi är en enig styrelse som uttrycker vårt misstroende så bagatelliseras saken av våra kollegor i Sametinget till en intern partifråga. Samelandspartiets partiledare Ingrid Inga menar till och med att det är ohederligt.

Min Geaidnu anser inte att det är ohederligt att ifrågasätta våra högst uppsatta politiker. Som högt uppsatt politiker är du en offentlig person som ska kunna ta kritik och bli ifrågasatt. Du ska vara beredd att försvara din position.

Vi i Mijjen Geajnoe är dock inte förvånade. Vi har under tidigare mandatperiod fått betala ett högt pris på att vi ifrågasätter hur Sametingets förtroendevalda sköter sina uppdrag. Vi anser att det är viktigt att agera när något är fel. Det är vårt ansvar som politiker. Och vi tar det ansvaret trots försöken att tysta ner oss och straffa oss för det.

Sametinget är ingen kompisklubb där vi ska hålla varandra om ryggen och sopa besvärande saker under mattan. Sametinget är ett folkvalt parlament där vi har uppdrag att utse företrädare för
vårt folk.

I nuläget är inte det politiskt väsentliga vad Ol- Johan har gjort. Vi tänker inte lämna några ytterligare uppgifter om det till media med hänsyn till de som närmast berörs. Vårt ansvar är att utifrån den information vi har kräva att han lämnar sin position i Sametinget. Vi vet i dagsläget inte ens om Ol- Johan har för avsikt att sitta kvar på sina positioner då han än så länge endast har avsagt ordförandeskapet i partiet, men inte har kommenterat vår misstroendeförklaring.

Det väsentliga för oss i nuläget är att vi är en helt enig partistyrelse varav flera av oss är sametingsledamöter som inte längre kan stå bakom utnämningen av en av våra högst uppsatta förtroendevalda.
Vi förväntar oss nu att Ol-Johan Sikku själv eller Sametinget snarast tar ansvar och avgör saken.

Styrelsen i Mijjen Geajnoe”