Systemskiftet i svensk samepolitik

Publicerad 1 november 2014

Nu har 431 dagar avverkats av innevarande mandatperiod i Sametinget.

Det är alla samiska väljare välbekant att det är partiet Jakt- och fiskesamerna (9 mandat) som med stöd partiet Samerna (2 mandat), Min Geaidnu (4 mandat), Landspartiet svenska samer (3 mandat) och partiet Albmut (1 mandat) som inneharden politiska makten i Sametingets plenum med inalles 19 mandat.

Systemskifte

Följdriktigt valdes Jakt- och fiskesamernas partiledare Håkan Jonsson till Sametingets styrelseordförande vid konstituerande plenum i augusti 2013 i Jokkmokk.  Vidare har partiet Jakt- och fiskesamerna (JoF) också tagit makten i Kulturnämnden där Karin Mannela (JoF) är ordförande,  Sametingets språkråd leder Josefina Skerk-Lundgren (JoF), Samefonden leder Veronika Håkansson (JoF), och Näringsnämnden leds för närvarande av vice ordförande Sofia Mörtlund (JoF).

Partiet Jakt- och fiskesamerna med Håkan Jonsson i spetsen har under 431 dagar  i det tysta genomfört maktövertagande i Sametinget. Denna politiska tystnaden har av såväl samemedia, övriga media eller statsvetare som följer samepolitiken tolkats eller uppfattats som om att Sametinget är enigt och att lugnet därmed har sänkt sig över Sametinget.  Inte heller de samiska väljare har nog förstått vidden av systemskiftet som skett i svensk samepolitik.

Den politiska oppositionen i Sametinget i vilken Sámiid Riikabellodat/Samelandspartiet (6 mandat), Guovssonásti (3 mandat) och Vuovdega/Skogssamerna (3 mandat) har sin grund i en överenskommelse om viktiga gemensamma sakpolitiska frågor. Oppositionspartierna har gemensamt under det gångna året ansträngt sig  att i politiska sakfrågor som t ex sametingets budget, kulturpolitiska handlingsprogrammet, politiska uttalanden, motioner mm markera sin politiska inriktning. Självklart utan framgång. Ett av de senaste sakpolitiska frågorna där oppositionen markerade annan uppfattning var den s k skuggrapporten till FN om situationen för samerna i Sverige. Här markerade Jakt- och fiskesamernas allians sin makt genom att anta ett helt ny och icke-berett förslag till skuggrapport från Landspartiet svenska samer (LpSS) som presenterades under sittande styrelsemöte. En oenig Sametingsstyrelse antog LpSS förslag till skuggrapport till FN. Med stor förvåning har jag sedan följt samemedias rapportering om skuggrapporten – men inte i ett enda inslag har det rapporterats att Sametingets styrelse inte var enig om innehållet i skuggrapporten.

Partiet Jakt- och fiskesamernas politiska kärnfrågor.

I skenet av det  “tysta maktövertagandet” i Sametinget ter sig Sametingetsvalet 2013  om ett vägval inom samepolitiken. Partiet Jakt och fiskesamerna med  Håkan Jonsson i spetsen har sedan 1993 konsekvent trummat ut sitt valbudskap om utanförskap för samer utanför samebyarna, samebyarna som organisation har utmålats som odemokratiska, rennäringslagen som diskriminerande, onödigt att ratificera ILO konventionen 169 och renskötarna/renägarna anses vara priviligierade.

Frågan som nu kan ställas är om Håkan Jonsson, JoF  tillsammans med Anders Kråik från partiet Samerna, Sara Larsson från Min Geaidnu, Lars-Paul Kroik från Albmut och Lars-Jonas Johansson från Landspartiet svenska samer  kommer att aktivt medverka till att genomföra Jakt- och fiskesamernas rennäringsfientliga politik fullt ut i Sametinget under resterande delen av mandatperioden?

Ingrid Inga
Ordförande
070 55 42 999