25 år sedan Berlinmurens fall

Bild:AFP

 

 

En mur som föll

I Berlin firades  25 års dagen av Berlinmurens fall. Den 9 november 1989 rämnade   Berlinmuren  och  det blev början av  järnridåns fall och slutligen Sovjet Unionens  upplösning. När muren rämnade  vallfärdade  både öst- och västtyskar till gränsstationerna där vakterna gav upp  och  muren hamrades bokstavligen sönder och samman.  Tyskland som efter andra världskriget delades i en Öst- och Västtysk del, kom med Berlinmuren bli själva symbolen för det “kalla kriget” och “järnridån”.

Den samiska återföreningen

Berlinmurens fall och senare Sovjet  Unionens  upplösning kom också få till konsekvens att det samiska folket på norsk, finsk och svensk sida återförenades med sina syster och bröder på rysk sida  efter närmare 70 år av ensamhet.  När samerna på rysk sida blev medlemmar i Nordisk Samerådet 1993, förändrades organisationens namn  symboliskt till  enbart Samerådet. Samerna på rysk sida har nu 21 års tid varit en del av den pan-samiska gemenskaper.

Ny utmaningar

Från samisk sida står man inför nya utmaningar nu när  situationen på rysk sida skärpts och där ryska myndigheter beskyller samerna  för separatistiska  strävanden. Dessutom har de  geopolitiska spänningarna ökat  efter bl.a Rysslands annektering av Krimhalvön och den pågående konflikten i Ukraina, där Ryssland underblåser de pro ryska separatisterna väpnade uppror.