Politisk stagnation i Sametinget?

Publicerad 19 november 2014

Den ledande politiska alliansen i Sametinget med partiet Jakt- och fiskesamerna, Min Geaidnu, partiet Samerna, Landspartiet svenska samer, och Albmut uttalar sig allt oftare att nu har ”lugnet” återvänt till Sametinget i såväl samemedia, plenum och i andra sammanhang.

Som väljare ställer man sig frågan varför det blivit ”lugnt” i Sametinget?

Man kan ju undra om det blivit ”lugnt” därför att Jakt- och fiskesamerna och allianspartierna ännu inte lämnat oppositionsrollen i tinget?  Eller har den ledande politiska alliansen och oppositionspartierna enats i politiska kärnfrågorna?

En försiktig analys kanske visar på något helt annat !

Om antalet styrelsemöten, plenumsmöten och möten i de olika politiska nämnderna kan vara en måttstock på politisk handlingskraft av alliansen kring Jakt- och fiskesamerna – ja då har Sametinget en handlingskraftig politisk ledning.

Om antalet ärenden och beslut i politiska sakfrågor på föredragningslistorna till Sametinget styrelse, nämnder och till plenum kan vara en måttstock på politisk handlingskraft  – ja, antalet beslut i förvaltningsärenden/myndighetsfrågor har ökat medan beslut i politiska sakfrågor är anmärkningsvärt få. En slutsats blir då att Sametinget saknar en handlingskraftig politisk ledning.

Om antalet heltids-/deltidsarvoderade politiker i Sametinget är en måttstock på politisk handlingskraft i Sametinget – ja då kan väl Sametinget delvis har en handlingskraftig politisk ledning eftersom politikerarvodena ökat hittills under mandatperioden.

Om antalet politiska initiativ tagna av Jakt- och fiskesamerna och dess allians är en måttstock på politisk handlingskraft– ja då framkommer en helt annan bild. Bristen på politiska initiativ är kanske det som menas med ”lugnet” i Sametinget? En relevant fråga som återkommer allt oftare är om Jakt- och fiskesamerna och den politiska alliansen inte vill ta politiska initiativ utan hellre vill genomföra statens samepolitik i Sametinget.?

Från Samelandspartiets perspektiv verkar den nuvarande politiska ledningen med Jakt- och fiskesamerna och Håkan Jonsson i spetsen vara nöjda med att inneha politiska taburetter hellre än att driva många viktiga politiska sakfrågor till regeringen och riksdagen.

Ingrid Inga

Ordförande

070 55 42 999