Sverige med “Svarte Petter” i handen

Ett genombrott Frågan om Finland skall ta steget och ratificera  ILO konventionen 169 om urfolks rättigheter…