Riksdagsseminarium 2 februari om mänskliga rättigheter i Sverige

Publicerat 2015-01-23

 

Tweet 22 januari 2015 | Featured | Sverige
Riksdagsseminarium 2 februari om mänskliga rättigheter i Sverige
UPR_ Geneva MR-rådet i Genève där Sverige granskas den 26 januari.

Samers marker exploateras på grund av gruvnäringen, romer som aldrig begått något brott registreras av polisen, EU-migranter vräks från sina bosättningar och endast en bråkdel av alla hatbrott leder till åtal.

Vad säger FN om kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Sverige?
Sedan 2006 gör FN regelbundna granskningar, så kallade Universal Periodic Reviews, av hur väl medlemsländerna lever upp till de mänskliga rättigheterna. Jämfört med många andra länder är respekten för mänskliga rättigheter hög i Sverige, men det finns brister som regeringen måste åtgärda. Det handlar exempelvis om kränkningar av samernas rättigheter som urfolk, om den strukturella diskrimineringen av romer, om straffriheten då hatbrott begås och om avsaknaden av en tydlig struktur för arbetet med alla mänskliga rättigheter. Nästa granskning av Sverige sker den 26 januari i Genève. Då får vi veta hur FN ser på dessa frågor.

Seminariet den 2 februari
Med anledning av FN:s granskning bjuder Civil Rights Defenders in till ett seminarium i riksdagen måndagen den 2 februari. Vi tittar på delar av förhöret på video och sex experter från det civila samhället diskuterar vad som kom upp under granskningen. Hur framställde regeringen sin syn på människorättssituationen? Hur ska arbetet fortsätta nu? Och hur kan rekommendationerna till Sverige göra skillnad i praktiken?

Medverkande:
Mia Taikon, É Romani Glinda
Yasri Khan, Svenska muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR)
Daniel Jonas, Judiska församlingen i Göteborg
Marie Persson, Sametingsledamot/Stoppa Gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby
Samson Beshir, medförfattare afrofobirapporten
Irene Molina, professor i kulturgeografi och diskrimineringsexpert

Samtalet leds av Johanna Westeson, Civil Rights Defenders

Värdar är riksdagsledamöterna Fredrik Malm (Fp) och Annika Hirvonen (Mp)

Datum: 2 februari
Tid: 10.00 – 12.00
Plats: Sveriges riksdag, lokal Mittpoolen (ingång Riksgatan 1)
Övrigt: Kaffe och smörgåsar kommer att serveras före seminariet

På grund av riksdagens säkerhetsbestämmelser är det obligatorisk anmälan senast den 30 januari.

Anmäl dig här!

Vid frågor vänligen kontakta: miriam.nordfors@civilrightsdefenders.org

Om FN-granskningen
FN:s råd för mänskliga rättigheter bildades 2006 och samtidigt infördes den s.k. UPR-processen där samtliga FN:s medlemstater granskas för sin efterlevnad av mänskliga rättigheter. Varje år förhörs 48 medlemsstater, vilket betyder att varje stat granskas ungefär vart fjärde år. Förhören gäller samtliga mänskliga rättigheter. Sverige granskades första gången 2010.

 

http://www.civilrightsdefenders.org/sv/featured/svenska-riksdagsseminarium-2-februari-om-manskliga-rattigheter-i-sverige-2/