Äntlingen en “svensk” minister som förstår.

Publicerad 2015-01-25/se artikel i DN den 25 januari 2015 “Regeringen ska fatta beslut om skallsamlingen/DN 2014-01-25…