”Rasbiologiskt språkbruk i statens rättsprocess mot sameby”

Publicerat 2015-06-11

 

Inte värdigt en rättsstat

På Dagen Nyheters debatt sida  torsdagen den 11 juni 2015 går en rad prominenta forskare till storms mot både den svenska statens  sätt att argumentera  och den  kunskapssyn som statens  tala  i Girjasmålet vid Gällivare tingsrätt baseras.

Forskarna menar statens  hantering av forskningsresultat i rättsprocessen med Girjas sameby utgör ett hot mot Sverige som rättsstat och kunskapsnation.

Debattinlägget är en totalt underkännande av statens talen både sett från en vetenskaplig horisont och hur statens advokater uppträder, vilket man menar inte är värdigt en rättsstat som Sverige.

Debatt inlägget är unikt på många sätt, dels för att forskaretablissemanget inte bara underkänner statens talan och indirekt dagens statliga samepolitik , dels att den är undertecknad så många personer i den svenska forskarvärlden.

Följande personer låg bakom inlägget:

 

Christina Allard, JD, Luleå tekniska universitet

Dag Avango, FD, Kungliga tekniska högskolan

Per Axelsson, FD, Umeå universitet

Hugh Beach, professor, Uppsala universitet

Kristina Belancic, doktorand, Umeå universitet

Isabelle Brännlund, FD, Umeå universitet

Coppélie Cocq, FD, Umeå universitet.

Öje Danell, professor emeritus, Sveriges lantbruksuniversitet

Birgitta Fossum, FD, Saemien sijte

Gunlög Fur, professor, Linnéuniversitetet

Märit Frändén, FD, Institutet för språk och folkminnen

Gloria Gallardo, docent, Uppsala universitet

Hillevi Ganetz, professor, Stockholms universitet

Carina Green, FD, Uppsala universitet

Sven Hassler, MD, Högskolan Väst

Lis-Marie Hjortfors, doktorand, Umeå universitet

Lars Jacobsson, professor, Umeå universitet

Peter Johansson, FD, Göteborgs universitet

Rasmus Kløcker Larsen, FD, Stockholm Environment Institute

Marie Kvarnström, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet

Gunilla Larsson, FD, Uppsala universitet

Lars-Gunnar Larsson, professor emeritus, Uppsala universitet

Rebecca Lawrence, FD, Stockholms universitet.

Anna-Lill Ledman, FD, Umeå universitet

Annette Löf, FD, Umeå universitet

Eva Johansson Lönn, FD, Umeå universitet

Jon Moen, professor, Umeå universitet

Ulf Mörkenstam, docent, Stockholms universitet

Lena Maria Nilsson, FD, Umeå universitet

Ragnhild Nilsson, doktorand, Stockholms universitet

Erik Norberg, FD, Saemien sijte

Gabriella Nordin, FD, Umeå universitet

Christer Nordlund, professor, Umeå universitet

Björn Norlin, FD, Umeå universitet

Hanna Outakoski, adjunkt, Umeå universitet

Kaisa Raitio, docent, Sveriges lantbruksuniversitet

Elsa Reimerson, doktorand, Umeå universitet

Camilla Sandström, docent, Umeå universitet

Per Sandström, FD, Sveriges lantbruksuniversitet

Moa Sandström, doktorand, Umeå universitet

Fred Saunders, FD, Södertörns högskola

Kristina Sehlin Macneil, doktorand, Umeå universitet

Per Sjölander, professor, Akademi Norr

Eva Silvén, FD, Nordiska museet

David Sjögren, FD, Uppsala universitet

Anna Skarin, FD, Sveriges lantbruksuniversitet

Peter Sköld, professor, Umeå universitet

Krister Stoor, FD, Umeå universitet

Christina Storm Mienna, MD, Umeå universitet

Anna Lydia Svalastog, professor, Uppsala universitet

Charlotta Svonni, doktorand, Umeå universitet

Torbjörn Söder, docent, Uppsala universitet

Sverker Sörlin, professor, Kungliga tekniska högskolan

Håkan Tunón, Farm. Dr., Sveriges lantbruksuniversitet

Camilla Widmark, FD, Sveriges lantbruksuniversitet

Mikael Vinka, FD, Umeå universitet

Birgitta Åhman, professor, Sveriges lantbruksuniversitet.

May-Britt Öhman, FD, Uppsala universitet

Åsa Össbo, FD, Umeå universitet

 

Läs mer: http://www.dn.se/debatt/rasbiologiskt-sprakbruk-i-statens-rattsprocess-mot-sameby/