Ny professor – äntligen får Umeå Universitet ändan ur vagnen

Publicerad 20150910

 

Enligt vad som framgår på SR Samerdions hemsida har Mikael Vinka tillsats som professor i samiska vid Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. Det har gått 7 år sedan Mikael Svonni lämnade nämnda professorstjänst.  Skälet till att han lämnade tjänsten var universitetes njugga inställning till verksamheten.

I en kommentar  till tillsättningen av professuren uttalar  Patrik Lantto, som är föreståndare för Centrum för samisk forskning, vikten av att tjänsten tillsats för den samiska forskningen och utbildningen.