Arbeiderpartiet bästa lokalval sedan 1980-talet

Publicerat 2015-09-15

Uppåt för Arbeiderpartiet/Socialdemokraterna

Valresultatet ger vid handen att Arbeiderpartiet gör det bästa kommunalvalen sedan 1980. Den nya partiledaren  Jonas Gahr Støre första val blir mot alla odds en succé. Det mesta tyder på arbeiderpartiet tar över styrningen Trömsö, Bergen och kanske även Oslo.  Samtidigt som Arbeiderpartiet går framåt backar regeringspartierna Fremskrittspartiet och Höyre. Det invandrar nvandringskritiska Fremskrittspartiet backar med 1,7 procent och Höyre med 4,8 procent.

Den störste vinnare

Valets störste vinnare är dock   Miljöpartiet De Gröna. Valet  2011 fick partiet knappt en procent av rösterna och får partiet över   4 procent. Tendensen håller i sig för partiet. Vid riksdagsvalet 2014 fick partiet för första gång plats i Stortinget, även om det bara var fråga om en ledamot. I många kommuner De Gröna att bli ett vågmästarparti, men dock inte i de nordliga delarna av landet och landets glesbygdskommuner.

Samma tendens i det samiska kommunerna

Tendensen i det samiska kommunerna är det samma som landet i övrigt. Arberiderpartiet och Fastbonde lista går stor framåt i Guovdageaidnu. I Karasjoks kommun verkar också att Arbeiderpartiet är tillbaka och kommer sannolikt att leda kommunen.

Fremskrittspartiet går framåt i Finnmark och även andra samekommuner Tromsö fylke

I Nord-Norge ser det ut att Fremskrittspartiet i motsats i övriga delar av landet går start fram i vissa kommuner. Valresultater i Alta är kanske det tydligaste exemplet på detta. Vad detta beror på är en intressant fråga och många kommentatorer kommer nog att söka förklaringar till detta.

Valresultatet

Valdeltagandet var genomsnitt ca 60 procent, vilket är i paritet med valdeltagandet i Sametinget på svensk sida

RØDT 1,9%+0,5
SOSIALISTISK VENSTREPARTI 4,1%+0,1
ARBEIDERPARTIET 32,9%+1,3
SENTERPARTIET 8,6%+1,9
MILJØPARTIET DE GRØNNE 4,2%+3,3
VENSTRE5, 5%-0,7
KRISTELIG FOLKEPARTI 5,5%0
HØYRE 23,0%-4,8
FREMSKRITTSPARTIET 9,5%-1,7