Framtiden är ett land som inte har någon karta

Publicerad 2015-09-15

Sveriges riksdags högtidliga öppnade

Sveriges riksdag öppnades under tidsdagen den 15 september med sedvanlig pompa och ståt. Vem som stod för pompan och ståtet kan diskuteras. På sedvanligt sätt öppnades riksdagen av Sveriges kung Carl VI Gustav. I sitt tal till riksdags ledamöter sade bl.a. att
Framtiden är ett land som inte har någon karta. Men många av de beslut som Ni fattar här i Sveriges riksdag lägger det vägnät på vilket vi kommer att färdas framåt“.

Vid riksdagens öppnade kunde man också märka en mer färgglad klädstil och mängden svenska mfl folkdräkter var markant och bröt mot den vanliga klädkoden.

Regeringsförklaringen

Statsminister Stefans Löven regeringsförklaring präglades till stor del av händelseutvecklingen i vårt omvärld. Inför det kommande klimatkonferansen i Paris i december 2015 underströk Löven att mer än 1,1 miljoner kvadratkilometer av Arktis har försvunnit. Det motsvarar ytan av Sverige, Finland och Norge. Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla – både oss som lever nu och framtida generationer. Han menade att det går går att bromsa klimatförändringarna om vi vill. Jordens temperaturökning måste hållas så långt under två grader som möjligt. De globala utsläppen av växthusgaser måste halveras till 2050. Klimathotet är vår tids ödesfråga underströk Löven. Han citerade här FN:s generalsekreterare Ban Ki-moons ord, “Vår generation är den första som kan utrota fattigdomen. Och vi är den sista som kan stoppa klimatförändringarna.”

Samepolitisk markering

I regeringsförklaring gjorde Sveriges statsminister och en samepolitisk markering där han framhöll att samerna har en särskild ställning som Sveriges urfolk. Regeringen avser arbeta med att öka samiskt inflytande och delaktighet gen att Sametinget förstärks. Han gick förvisso inte in i några detaljer. Tidigare har ansvarig “sameminister” Ba Kuhnke annonserat att regeringen förbereder en samepolitisk initiativ, oavsett om Sametinget kommer med ett eget initiativ eller inte. Sannolikheten att Sametinget kommer med genomarbetet och förankrat samepolitisk initiativ är nog föga sannolikt och i detta sammanhang är det lite tryggare att veta att den nu sittande regeringen lovat komma samepolitiskt ramverk. Det höjda anslaget i statsbudgeten till Sametinget och höjningen av anslaget till samisk kultur är i vart fall en signal man har en ambition. Frågan är bara hur det lång räcker och den avgörande frågan är om regeringen kan få ett bred uppslutning i riksdagen för detta samepolitiska ramverk.