Förslag till Statsbudget på norsk sida

Publicerad 2015-10-07

Läs pressmeddelande från Sametinget på norsk sida.

———

Statsbudsjettet 2016 PRM: Norsk vekst, samisk kutt
07.10.2015

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen konstaterer at det samiske samfunnet betaler prisen for veksten i regjeringen satsingsområder. – Statsbudsjettet for 2016 betyr reelle kutt i samisk opplæring, kultur og samfunnsliv.

Dersom samiske formål skulle hatt samme vekst som statsbudsjettet for øvrig, skulle økningen vært på 48 millioner kroner. I stedet er økningen på 3 millioner kroner. Om bevilgningene til Sametinget skulle vokst i tråd med økningene i statsbudsjettet, ville denne vært på 22 millioner. Økningen er på 5,6 millioner kroner. Bevilgningene dekker ikke pris- og lønnsstigningen og betyr reell nedgang.

– Det er uforståelig at de relativt små bevilgningene til det samiske samfunnet er det som skal være med å betale storsamfunnets satsninger. Vi må anta at dette er uttrykk for en bevisst og villet politikk. Vi konstaterer at regjeringen velger å sende et tydelig politisk signal til det samiske samfunnet, sier sametingsråd Ann-Mari Thomassen.

FNs rasediskrimineringskomité (CERD) kritiserte i høst Norge for brudd på språk- og opplæringsrettighetene til samiske barn og brudd på konsultasjonsplikten. Komitéen påpekte spesielt en systematisk svikt i finansieringen av samiske tiltak, spesielt innenfor språk, kultur og opplæring.

– Vi har gjennom mange år gjennomført dialogmøter og konsultasjoner med ulike norske myndigheter. Og gapet på bevilgningene mellom det norske og det samiske samfunnet fortsetter å øke. Det er nå opp til Stortingets partier å avgjøre om regjeringens klare budskap til det samiske samfunnet skal bestå, oppsummerer Thomassen.

Kontakt
Sametingsråd Ann-Mari Thomass, tel. +47 900 57 123