Sametingets budget

Publicerat 23 december 2015

Sametingets styrelseordföranden Håkan Jonsson, Jakt- och fiskesamerna, har nu meddelat att Sametingets budgetsituation är allvarligt. För min del kan jag bara konstatera att “sent skall syndaren vakna”. Den budgetsituation som Håkan Jonsson främst pratar om är upparbetat underskott i den folkvalda delen och överskridande av både styrelseordförande och vice styrelseordförande av sina anslag. Detta kommer att få konsekvenser för Sametingets presidiums och nämnders möjlighet att fullfölja sina uppdrag under 2016.

Redan i samband med att Sametingets plenum fick av Håkan Jonsson redovisat en budget 2014 i vilken han rundhänt utökade den politiska delen av Sametinget med heltidsarvoderade  bl a vice styrelseordförande, reserverade oppositionen mot detta. En av anledningarna till vår reservation var att en sådan utökning av den politiska  delen av Sametinget inte kan ske med mindre att riksdagen beslutat om en utökning av Sametingets budget . Riksdagen har inte ökat Sametingets budget förrän under 2016, med ca 3 miljoner kr.

När det gäller styrelseordföranden Håkan Jonsson slarviga uttalande om Sametingets tidigare underskott måste nedan tabell tala sitt tydliga språk. Underskotten i den folkvalda delen i Sametinget har uppkommit under Håkan Jonsson politiska ledarskap.

sametinget_budgetuppfoljning-2

Vad som ter sig än märkligt att Sametinget också beslutat att anställa en utredare för utformningen av manifestet “framtida samepolitik” utan att redovisa varifrån medel till en sådan utredare ska tas ifrån.

I dagsläget gäller det nog för Håkan Jonsson att ägna julledigheten till trolla med knäna för att 2016 års budget ska kunna redovisas med rimliga förklaringar till plenum i Gällivare i februari 2016.

 

Ingrid Inga

Ordförande

070 – 55 42 999