Fotboll i storpolitisk hetluft

Publicerat 2016-01-15

Fotboll i den högre skolan

Den senaste veckan har det skrivits, sagts och kommenterats en hel del sedan det blev klart att de samiska landslaget i fotboll är ett av de 12 lagen som får delta i sommarens Conifa World cup i Abchazien. Conifa är ett fotbollsförbund som organiserar fotbollsnationer som är utanför FIA. Sommarens fotbollsturnering äger rum i Abchazien. Ett land som nyligen bildats efter en utbrytning genom ett krig, där Ryssland stödde separatisterna i Abchazien både politiskt och militärt mot Georgien. Ytterst få länder har erkänt Abchazien. Rysslands annektering av Krim och stödet till separatisterna i Ukraina har också gett situationen i Abchazien en ny relief. Att Abchazien nu har ett fotbollslandslag som är medlem i Conifa och dessutom ordnar sommarens turnering är en del ambitionen att få landet erkänt. För att komma in i landet måste man ta vägen via Ryssland.

Icke territoriella nationer

Att idrott ibland blir ett politiskt slagträ som både utnyttjas av stater och även av folk, regioner och områden som ockuperats av andra länder eller kolonialiserats är kanske inte så märkligt. Detta gäller kanske i högre grad i fotboll som både är en global världssport och stor “landslags” sport. Att samerna har ett fotbollslandslag, även om Sápmi är uppdelat i fyra länder är ett bra exempel på där en icke territoriella nation har fotbollslandslag. Abchazien är dock något mer eftersom man behärskar sitt territorium, förvisso med stöd från Ryssland och som Georgien anser är ockuperat av Ryssland.

I skuggan av det kalla kriget

När det samiska landslaget bildades i mitten på 1980-talet var det kalla kriget som kallast.
Det samiska landslaget kom dock att spela mot Östtyskland som då fortfarande av en stat och mot Estland som då var en republik i Sovjet Unionen. Mot bakgrund av Estlands status var det inte möjligt att spela landskamper mot andra landslag, utan fick nöja sig att spela mot landslag som Sápmi. Trots detta var det estniska landslaget en del av befrielsekampen för återta Estlands suveränitet. Estlands fotbollslandslag tackade det samiska landslaget för stödet i kampen för självständighet genom en “landskamp” på Stockholms stadium i slutet på 1990-talet.

Protester från Kina

Det samiska landslaget har också deltagit i turneringar där Tibets landslag deltagit, vilket resulterat i kraftfulla protester från det officiella Kina. I en turnering på norsk sida där de turkcypriotiska landslaget mötte det samiska landslaget kom en protestnot från Cyperns representation i Stockholm som överlämnades till Sametinget. Till saken hör att bl.a. EU inte erkänt Turkiets kontroll (occupation) över den turkcypriotiska delen av Cypern. När en liknad turnering spelades i Gällivare 2007 vann Padonia turneringen. Padonia är en nordlig del av Italien, där många av områdets medborgare då vill lösriva sig från Italien och bilda en egen stat. När Padonia var final, dök plötsligt Umberto Boss upp i Gällivare för att fira “landets” seger. Bossi var vid denna tidpunkt minister i den Italienska regeringen som då leddes av premiärminister Berlusconi. När hans närvaro blev offentlig fick Sametinget en förfrågan om det var Sametinget eller det samiska fotbollsförbundet som inbjudit honom av den svenska säkerhetspolisen, SÄPO, vilket inte bekräftades. Till saken hör att Säpo har ett ansvar att skydda alla höga dignitärer som besöker landet, dessutom en kontroversiell sådan.

Name of the game

När väl Confia beslutade tacka ja till att ordna fotbollscupen i Abchazien måste man sannolikt ha värderat och problematiserat svårigheterna och de förväntade protesterna mot arrangemanget. Att Georgien skulle protestera var bara en tidsfråga och att utrikesdepartementen i Sverige och Norge skulle visa varnings flagg borde varit förväntat. Nu är som sagt var bollen rund och vi får se vart den rullar?