Sámiid Riikkabellodats kandidater till Sametinget, 2

Publicerad 10 maj 2017

Paulus Kuoljok, Poultikasvaara

Jag är Paulus Kuoljok, 31 år, bor i Puoltikasvaara En stor del av min tid är jag tillsammans med familjen och med Áhttje och Ieddne och hjälper till med renskötseln.

I mitt civila liv är jag produktionschef på LKAB.

Mina starka sidor inom politiken är främst att jag är en vän av ordningen. ”Nån jävla ordning får det väl vara i Sametinget”. Miljöfrågor och ”cirkulärt tänkande” är också något jag vuxit upp med och verkligen brinner för.

Som aktiv ungdomspolitiker drev jag frågor om samisk ohälsa. Även rennäringen, klimatförändringar, storskaligt skogsbruk, rovdjursförekomst är frågor jag tycker är viktiga.Min okända talang är att jag är en hängiven och skicklig fiskare både i sjö, bäck och hav.

 

Katarina Parfa Koskinen, Luleå/Jokkmokk

Jag är Katarina Parfa Koskinen, 48 år frånJokkmokk. Bor i Luleå men vistas långa perioder i sommarvistet Staloluokta.

Jag har arbetet som lärare och vikarierande rektor i många år och under de senaste åren varit projektledare för Luleå kommuns pilotprojekt med syfte att inkludera romer i det svenska samhället.

Det arv våra tidigare generationer byggt tas ofta för givet och till en del glömts bort.

Under arbetet med de romska frågorna har jag insett att vi samer har mycket att vara stolta och glada över. Vi har egna organisationer, egna näringar, traditioner, språk, och en stark urfolksrätt knuten till vårt land i Sápmi.

Att lyssna på hjärtat och leva i samklang med naturen är ett urgammalt samiskt levnadssätt  som uppmuntrande nog återigen börjar kännas modernt.

En av de mest tvetydigaste och finaste komplimanger har jag fått av min mor. Hon sa att jag är duktig på att hitta kärnan i ett problem. Det är nog min dolda talang

 

Lars-Anders Baer, Jokkmokk/Arjeplog

Jag är Lars-Anders Baer, 63 år, har 2 vuxna barn, bor i Jokkmokk men håller till mycket i det övre delarna av Piteåälvdal. Har varit ordförande för Sametinget, Svenska samernas riksförbund, Luokta-Mavas sameby, Mija Ednam.

Som de flesta andra är jag egen företagare inom bl a renskötsel inom Luokta-Mavas sameby.  Därutöver arbetar jag för det mesta med olika uppdrag mer eller mindre ideellt med det som intresserar mig både på lokal,nationell, nordisk och internationell nivå. Får räkna mig till skaran av ”erfarna” samepolitiker i Sametinget.

Eftersom alla politiska frågor hänger ihop med varandra föredrar jag att politiskt arbeta med helheten utan att därför vara mer eller mindre än andra politiker.

Min okända ”talang” är kanske att jag kan bli riktigt urförbannad, tyvärr inte i politiska sammanhang, vilket jag grämer mig över.