Förenkla byråkratin i kulturnämnden hantering av ansökningar av verksamhetsbidrag m.m.

Publicerad 2017-10-03

Kulturnämnden föreslår ändrade regler

Sametingets kulturnämnd har vid nämndens möte den 30 september 2017 enigt beslutat föreslå Sametingets styrelse att förändra och förenkla kulturnämndens regler och anvisningar för bidragsgivning.

Ändringen av regelverket föreslås gälla från och med 1 januari 2018.

I första hand handlar det om att minska den byråkratiska process som hittills gällt när ansökan, redovisning och utbetalning av verksamhetsbidrag och projektbidrag till bl a sameföreningar och samiska organisationer mm. Kulturnämnden föreslår bl a att nämndens regler och anvisningarna blir tydligare och enklare för sökanden.

– Nämnden föreslår också att bidrag som beviljats av nämnden utbetalas direkt till sökanden, säger Ingrid Inga, ordförande i Kulturnämnden.

När det gäller ansökan om projektbidrag är förslaget att ändra ansökningstillfällena till två tillfällen (1 maj och 1 november) i stället för som tidigare fyra tillfällen. Vidare föreslås att Kulturnämnden ska kunna utlysa riktade ansökningar av projektbidrag med målen i kulturpolitiska handlingsplanen som grund utlysningar.

De förändringar som kulturnämnden nu föreslår att Sametingets styrelse fastställer, kommer att innebära att både kulturnämnden och Sametingets kansli får bättre möjligheter att arbeta med att utveckla den samiska kultursektorn.

Kulturnämnden beslutade även vid sitt möte att utse Marina Ederlöv, Vuovdega, till vice ordförande till kulturnämnden.

Kontakt:

Ingrid Inga
Kulturnämdens ordförande
070-554 29 99