Sametingets plenum – bristfällig hantering av motioner

Publicerad 2017-10-03

 

Gårdagens motioner-  “yesterdays papers”

Sametinget inledde sitt plenum i Kiruna den 3 oktober med ärendelistan första punkt, nämligen behandlingen  av motioner. Den första motionen som behandlades var inlämnad 2015 och det hela fortsatte med behandlingen av motioner från 2015 och framåt. Motionerna på ärendelistan vara beredda av den tidigare styrelsen i Sametinget. Många av de obehandlade motionerna inkomna under den förra mandatperioden var inlämnade av ledamöter i den dåvarande oppositionen och den nuvarande majoriteten i Sametinget. Följdaktligt blev många av dessa motioner återremitterade till den nya styrelsen för ny beredning.

Ett efterhängset problem

Problemet med eftersläpningen av behandlingen av motioner har länge varit ett problem i Sametinget och för att inte tala om implementeringen av dessa. Det har förvisso svängt mellan mandatperioderna, men det förvärrades under föregående mandatperiod, vilket den dåvarande styrelsen under ledning av Håkan Jonsson får ta ett ansvar.

Vad kan göras åt saken 

Nu är det upp till den nya styrelsen under ledning av styrelseordförande Per Ola Nutti att få till en rimlig hantering av motionsfloden. Hur man avser hantera detta återstår att se