En minst sagt märklig misstroende förklaring med kopplingar till vissa jaktkretsar

Överraskade misstroende förklaring

När Sametinget plenum öppnades under tisdagen den 21 maj 2019 i Tärnaby under punkten punkten “extra ärende” gick en ledamot upp och tog till orda och förklarade att partiet Jakt-och fiske riktade ett misstroende votum mot rennäringsnämndens ordförande Marita Stinnerbom och  styrelsens ordförande Per Olof Nutti.  Plenum beslutade därefter att ärendet kommer att behandlas under punkten valfrågor.

.

Märkligt motiv

I en senare skriftlig inlaga formulerades misstroendeförklaring som följer:

“Det har länge varit vår åsikt att Sametinget måste arbeta proaktivt och inte reaktivt gentemot svenska myndigheter. Det betyder att Sametinget måste säkerställa att myndigheter redan innan beslut tas har kännedom om Sametingets åsikt i frågan och förstår hur deras beslut påverkar berörda samer.  När Sametingets styrelse inte lever upp till det arbete de är valda att utförda ser vi de negativa effekterna.

Vi kan inte ge vårt förtroende till en styrelse som inte kan se till det samiska folkets intressen och vi saknar därför helt förtroende för Rennäringsnämndens ordförande, tillika rennäringsansvarig i Sametinget styrelse Marita Stinnerbom och den yttersta ansvariga styrelsens ordförande Per Olof Nutti.”

Bakgrunden är Naturvårdsverket beslut att tillåta vargrevir i renskötselområdet och partiet Jakt-och fiske mfl menar att Sametinget styrelseordförande och rennäringsnämndens ordförande därmed hanterat denna fråga klandervärt.  Underförstått att man inte lyckades stoppa Naturvårdsverkets beslutet. Taktisk och strategiskt kan det verka smart att rikta ett misstroende mot Nutti och Stinnerbom i en rennäringsrelaterad fråga – men upplägget är nästa  som att skjuta mygg med kanoner, utan ljuddämpare och myggmedel.

Nytt rekord

Misstroende förklaringen är på många sätt tyvärr lite av den märkliga tradition som utvecklats i Sametinget genom åren, där partierna och deras företrädare  har en tendenser att agera likt intrigerna  i italienska operetter, där man kan njuta av sången, men man har svårt att hänga med i handlingen.  Hur det slutligen går med misstroendeförklaringen åter står att se, men det framgår klart JoF och Håkan Jonsson fortfarande har kontaktar med viss jaktkretsar, bl.a i Västerbotten kopplade personer i  den avsomnade organisationen Fjälljärgarna i Västerbotten.

Ett samkör mellan Partiet Jakt och Fiske och tidningen Jaktjournalen

Samtidigt som partier Jakt-och Fiske i talarstolen på Sametingets plenum begärde ett misstroende förklaring mor Stinnerbom och Nutti publicerade tidningen Jaktjouornalen en artikel på sin webbsida med rubriken “Infekterad strid i Sametinget om varg i renskötselområdet”. I underrubriken framgår att “Vargfrågan har blossat upp till en infekterad konflikt i Sametinget, som pågår just nu i Tärnaby. Jakt- och fiskesamerna kräver att ordförandena i Sametinget och rennäringsnämnden avgår.” I en kommentar i artikeln uttalar Håkan Jonsson att;

 – Man har inte varit nog aktiva för att se till att vi inte får varg i renskötselområdet. Det räcker inte att reagera på förslaget i efterhand, man skulle ha fört en proaktiv dialog med Naturvårdsverket, säger Håkan Jonsson, ordförande i Jakt- och fiskesamerna, till Jaktjournalen.  I artikeln framgår att 15 av 31 ledamöter i Sametinget stödjer kravet på deras avgång. Det är våra 9 ledamöter plus några politiska vildar och företrädare för andra samiska partier. Hur det går avgörs i eftermiddag när det blir omröstning, säger Håkan Jonsson.
“Men vi sympatiserar naturligtvis med rennäringen”.
I artikel framhålls att  att samer inte är någon enhetlig grupp och att jakt- och fiskesamer inte har någon konflikt med vargen. På en fråga varför Håkan Jonsson  reagerat så hårt på beslutet om vargrevir i renskötselområdet svarar han att;
– Det är riktigt att vi inte har renar och berörs på det sättet. Men vi sympatiserar naturligtvis med rennäringen, svarar Håkan Jonsson. Jakt- och fiskesamerna bildades eftersom många icke renskötande samer känner sig diskriminerade. Bland annat vill man ha tillbaka jakt- och fiskerätten och vidare framhålls i artikeln JoF är det största partiet i sametinget.
Artikeln avslutas med meningen att man  inte lyckats nå Per-Olof Nutti och Marita Stinnerbom för en kommentar

.