Dags att införa rovdjursskatt nu

Publicerat 28 november 2019

Jag vågar påstå att renskötseln är den enda verksamhet i Sverige som påverkas av alla annan markanvändare, samtidigt. Det är skogsbruk, vindkraft, gruvor, vattenkraft, turism och infrastruktur. Alla dessa markanvändare exploaterar, minskar och fragmenterar våra renbetesmarker. Renarnas lavmarker och hänglavsskogar försvinner i en allt större takt. Läggs klimatförändringar till så ser situationen ännu svårare ut

Konsekvenserna av exploateringarna på renskötseln är många, och har både av ekonomisk- och psykosocial karaktär. Utfodring, förlorandet av traditionella kunskaper och självmord är några konkreta exempel

Sammantaget så medför exploateringarna och dess effekter att möjligheten för renskötseln och den samiska kulturen att utvecklas minskar. Men det finns också en faktor som inte är lika lätt att ta på som en skogsavverkning när man tittar på hoten mot renskötseln. Och det är rovdjuren

Det är örn, det är björn, det är järv och det är lo, och vargen.  Vargen är värst, det vet vi inom renskötseln. Och vargen sprider sig allt mer runt om i hela Sápmi.Vargfrågan är till och med så aktuell att även oppositionen vaknade till liv i vid plenum i våras och riktade misstroende förklaring mot den sittande styrelsen. Även om det är sent så välkomnar jag oppositionens nya insikter.

För till och med svenskar vet att vargen är värst, varför utrotades den en gång i tiden? För det fungerar inte att bedriva verksamheter innefattade djur, naturbete och varg, vilket Sveriges riksdag också insett.

Så frågan är, vem straffas när rovdjur ges möjlighet att härja i våra renhjordar. Jag anser att det är ungdomarna. Det finns ungdomar som bokstavligt talat sina får sina framtid, framtidstro och renhjord uppäten av rovdjuren

Detta gör mig så förbannad på alla beslutsfattare som inte tar sitt ansvar i sin myndighetsutövning. Naturvårdsverket och länsstyrelsen verkar inte ens förmögna eller kompetenta att fixa toleransverktyget. Och länsstyrelsen i Norrbotten hanterar rovdjursfrågan på ett sådant sätt som inte ens är rättssäkert och tvingar samebyar till domstol.

Totalt inkompetenta myndigheter, hur svårt kan det vara frågar jag mig?

Men det finns en lösning! Svenska regeringar har gjort flera skattesänkningar, vilket även innefattat renskötare, men samtidigt har renskötarna redan beskattats i form av att man matar den svenska rovdjursstammen Skulle det finnas någon rättvisa på denna planet borde man införa en särskild ”rovdjursskatt”, vilket skulle innebära att alla fick bidra med pengar till rovdjursföda.

Då om inte annat skulle opinionen vakna till liv, när det faktiskt får ekonomiska konsekvenser för alla skattebetalare i Sverige och inte bara för renskötare

Om inte Sametinget kan fixa rovdjursfrågan, får vi väl uppmuntra samebyar och enskilda samer att stämma att dra den svenska staten inför rätta gällande rovdjursfrågan. Och se till att Sametinget står för eventuella rättegångskostnader för rättsprocessen.

Någonstans måste vi sätta upp ett mål, och det kan vara att Vi måste skapa en förvaltningsorganisation på regional och nationell nivå som garanterar rätttsäkerhet, öppenhet, kulturell känslighet, inkludering och lyhördhet för våra åsikter.

Det är Sámiid Riikkabellodats förslag, för det är våran skyldighet att fixa rovdjursfrågna, det är våran fördömda skyldighet att skydda allt som renarna behöver och renarna.  Det handlar om rovdjur, minskade betesmarker och djurplågeri från en icke samisk befolkning som inte verkar fatta bättre än att jaga renarna i fullt sken med en last bil

Detta är Sámiid Riikkabellodats  ståndpunkt. Så min avslutande fråga till denna församling er är: ställer ni upp på detta?

Anja fjällgren-Walkeapää

Ledamot för Sámiid Riikkabellodat i Sametingets plenum