Dags att Sametinget på allvar säkerställer renskötselns framtid

Publicerad 2 oktober 2020

 

Under den gångna vintern, våren och sommaren 2020 har renskötseln fått hantera obarmhärtiga väderförhållanden med mycket snö, blandat med regn både inom vinterbeteslanden och i vår-och sommarlanden. Dessa väderutmaningar har resulterat i att kalvförekomsten är historiskt låga i de flesta samebyar trots att stöd medgetts för utfodring. De renskötare som valt att bedriva naturbetesbaserad traditionell renskötsel helt saknar stödåtgärder idag och är än mer utsatta än de som stödutfodrar sina renar.

Normalt säkerställer en god kalvförekomst den årliga inkomsten för enskilda renskötare. Detta år har covid-19 pandemin och de stora rovdjursförekomsterna resulterat i mycket stora inkomstbortfall för renskötseln. Detta påverkar inte bara varje enskild renskötares ekonomi under innevarande år utan även under de kommande renskötselåren.

Om Sametinget på allvar menar att renskötseln ska vara långsiktigt hållbar är det nog dags att Sametinget tillsammans med regeringen påbörjar ett långsiktigt förändringsarbete för att renskötsels framtid kan säkerställas utifrån renskötselns egna särskilda förutsättningar t ex tillgång till naturbaserad renbete.

Sámiid Riikkabellodat kräver därför att Sametinget nu på allvar vidtar möjliga åtgärder för att minska inkomstbortfallet inom renskötseln på grund av covid-19 pandemin, pågående klimatförändringar och den stora rovdjursförekomsten. Sámiid Rikkabellodat vill också uppmärksamma och påpeka för Sametinget om det akuta behovet av ett särskilt stöd för den naturbetesbaserade traditionella renskötselns krissituationer.

Ett första steg är att Sametinget i sitt beslut om fördelning av de extra 15 miljoner kr som regeringen tilldelat Sametinget för år 2021 prioriterar medel för inkomstbortfall inom renskötseln. Särskild uppmärksamhet behöver ägnas de renskötare som väljer att bedriva naturbaserade traditionella renskötseln. Sámiid Riikkabellodat anser också att det ur de extra medlen även fördelas klimatstöd (fd katastrofskadestöd) och ersättning för rovdjursförekomst.

Anders Erling Fjällås

Sámiid Riikkabellodat 070-257 09 75