Några pekpinnar från Högsta Domstolens dom i Girjasmålet

2020-11-01 Remissutfallet – en indikation av den  svensk samepolitiska “temperaturen och värderingsglidningen”. Det kanske mest intressanta  läsningen…

En ny konsultationsordning – Kejsarens nya kläder eller …?

2020-11-1 Regeringen fattar beslut om lagrådsremiss om en konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket…