Talmansmöte för demokratins skull

SÖNDAG 21 februari 2021

 Talmansmöte för demokratins skull

Den 17 februari 2021 hade riksdagens andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve ett digitalt möte med Sametingets talman Paulus Kuoljok, samt nämndsordförandena Marita Stinnerbom, Ingrid Inga och Johanna Njaita. Det skedde som en del i demokratins 100-årsjubileum som firas under 2021.

Tanken var att talmansmötet skulle skett i Jokkmokk den 18 februari, men på grund av rådande läge styrdes mötet i stället om till digital form. Med på mötet fanns riksdagens andre vice talman, Sametingets talman, samt tre nämndsordförande för att synliggöra deras ansvarsområden. Syftet med mötet var att uppmärksamma demokratifrågor med fokus på Sametingets arbete.

– Vi pratade om de demokratiska förutsättningarna för Sametinget och Sametingets politiker. Sametingets representanter påpekade att många av de samepolitiska frågorna skulle kunna nå lösningar om bara Sametinget gavs ansvar och resurser att hantera dessa. Några exempel är bl.a. flera av kulturfrågorna vars ansvar i stället ligger på svenska institutioner, säger Paulus Kuoljok om mötet.

Det digitala mötet ägde rum som en del i demokratins 100-årsjubileum som äger rum 2021. Jubiléet uppmärksammar att det är 100 år sedan som kvinnor och män fick allmän och lika rösträtt i Sverige och i samband med det är det flera aktörer runt i landet som uppmärksammar demokratin på olika sätt.

– Som parlament i Sverige så vore det naturligt att samarbetsformer mellan Sametinget och Riksdagen upprättas, konstaterar Kuoljok.

Under 2020 och 2021 genomför regeringen bl.a. en nationell kraftsamling “Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati” för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. Sametinget har under perioden också ett regeringsuppdrag som handlar om att stärka samers intresse och möjligheter att delta aktivt i demokratin, med ett särskilt fokus bl.a. på unga samer.

Kontakt:
070-322 83 01
paulus.kuoljok@sametinget.se

© Sametinget 2021

Uppdaterad: 2021-02-18
English