En analys av de vallistor som partierna kandiderar med till Sametingsvalet

Presentation av partiernas vallistor. Vallistornas fyra första kandidater namnges, vilka är vanligtvis är huvudkandidaterna.

NYA SAMISKA REFORMPARTIET

1. Ronny Svarto
2. Ingela Hägglund
3. Roger Ström

Kommentar: Ett nytt parti som registreras inför kommande val. Första namn Ronny Svarto är den tidigare politiske vilden som blev invald i Sametinget i de nu numera nedlagda Samiska Folkomröstningspariet. Vilket budskap partiet kommer profilera i valrörelsen återstår att se

MIN GEAIDNU

1. Christina Åhrén
2. Hanna Sofie Utsi
3. Sara Larsson
4. Agnetha Sandström

Kommentar: Partiet ställer upp med en lista med 14 kandidater, där topp position domineras av kvinnor. Listan innehåller inga direkta överraskningar. Partiet kommer sannolikt nog att hålla en hög profil med akademisk framtoning, vilket Christina Åhrén nog kommer att leverera i den kommande valrörelsen och partiledare debatterna. Risken finns dock att partiet i sin vältalighet låter lite mästrande, vilket kan irriterande många väljare och representanter för det andra partierna. Under Olof T Johansson ledningen samarbetade partiet med Samelandspartiet mfl. under ett antal mandatperioder, men dock med vissa reservationer.  Under Sara Larsson och Olov J Sikkus kom kom partiet i efterhand att  närma  sig kretsen kring JoF, vilket ledde till MG  tillsammans JoF ledde Sametinget under föregående mandatperiod. Frågan är var Min Geaidnu nu står mellan motpolerna JoF och SáR. Värt att noter, vilket framgår av listan, är att Olof T Johansson fortfarande med i politiken, även om han är på valbar plats.

Min Geaidnus hemsida har uppstått ur askan och är levande genom att den uppdateras hyfsat frekvent. Genomgående kommunicerar hemsidan sitt budskapen i plakatform.

PARTIET SAMERNA

Lista 1:
1. Anders Kråik, Handöl
2. Marianna Marainen, Kuttainen
3. Mikael Jakobsson, Gränna
4. Moa Marakatt, Gränna
(9. Jon Henrik Fjällgren, Mittådalen)

Lista 2:
1. Moa Marakatt, Gränna
2. Anders Kråik, Handöl
3. Marianna Marainen, Kuttainen
4. Lars-Erik Kuhmunen, Rensjön

Kommentarer: Partiet ställer upp med två listor och 39 kandidater totalt. Namnen på två kandidater sticker ut. Den ena är Lars Erik Kuhmunen och den andra är Jon Henrik Fjällgren. Det inte första gången partiet ställer med en offentlig person, populärt kallad “kändis”. Den legendariska hockeystjärnan Börje Samling fanns med på kandidatlistan i ett tidigare val. Jon Henrik Fjällgren har läge varit mediernas älskling och med honom kommer Sametings valet få extra uppmärksamhet utan för den samiska kretsen, vilket är välkommet. Att partiet städslat Jon Henrik Fjällgren är också ett symtom på ett parti i kris. Partiet Samerna har sedan den tidigare partiledaren och grundaren Lars Wilhem Svonni uteslutits från partiet gått en kräftgång.

Mycket kan sägas om Lars Vilhems Svonni, men han var skicklig så tillvida att han samtidigt kunde var i mot allt och alla samtidigt som var för allt och alla och lyckade kommunicera detta på ett trovärdigt sätt till sina väljare, dessutom hade han med stor arbetskapacitet. Populism menade många, men en framgångsrik populism kräver ett speciellt hantverk med fingertoppskänsla och närvaro för att kunna övertyga väljare. Det konststycket har den nuvarande ledningen så långt inte lyckats med. Att städsla Jon Henrik Fjällgren, kanske kan reparera detta, vilket också är ett fungerande verktyg i den populistisk verktygslådan.

Visst kan Jon Erik Fjällgren locka många yngre väljare, med en nio plats på vallistan finns risken att han blir en slags politisk gisslan, trots goda intentioner, i värsta fall. I de bästa fall kan han bli inkryssad och därmed bli invald i Sametinget, vilket också kan bli de värsta eller de bästa för honom personligen, beroende om han förutsatt detta eller inte.

Det har blivit mer fart på hemsidan, även om den inte uppdateras så ofta. Budskapet och profileringen är ofta kopplat till partiledaren Anders Kråik.

LANDSPARTIET SVENSKA SAMER

Lista 1:
1. Marie Persson Njajta
2. Torkel Stångberg
3. Carola Fjällström
4. Naadja Östergren

Lista 2:
1. Torkel Stångberg
2. Marie Persson Njajta
3. Daniel Johansson
4. Naadja Östergren

Kommentar: Inga direkta överraskningar på kandidatsidan och partiets kärna finns fortfarande i Tärnaområdet. Frågan är också hur mycket partiet förlorat eller ren av vunnit efter Lars Jonas Johanssons och Erik Oscar Oscarsson avhopp från partiet. Skulle nu Lars Jonas Johansson nå en sådan framgång i valet att han blir invald i Sametinget, skulle JoF göra en inbrytning i de LPSS dominans i Tärnaområdet. Lars Jonas Johansson avhopp kan också tänkas leda till en mobilisering av LPSS sympatisörer i Tärnaområdet. LPSS har jämfört med t.ex JoF fler kända politiska profiler inom partiet och flera kulturella profiler som sannolikt kan tänkas sympatiseras med LPSS. Beträffande sakfrågor är de svårt att tänka sig att frågeställningar kring den aktuella konflikten mellan Vapstens sameby och Vapstens lappby inte kommer att ventileras i valrörelsen.

LPSS hemsida tar sannolikt hem priset som den som är snyggast upplagda och kommunicerar genom ett personligt anslag.

SKOGSSAMERNA

Lista 1:
1. Jan Rannerud, Malå
2. Helena Dådring, Ljungbyhed
3. Michael Eriksson, Forsträskhed
4. Elle Eriksson, Umeå

Lista 2:
1. Jennie Granberg, Pjesker
2. Martin Lundgren, Arvidsjaur
3. Linda Thelin, Jävrebyn
4. Stefan Mikaelsson, Harads

Kommentar: Den största nyheten är att Helena Dådring är tillbaka i moderpartiet, efter dels inhopp i Landspartiet svenska samer,  dels att hon stått utanför Sametinget i 4 år. Noteras är att Dådring tidigare varit engagerar politiskt i sin hem kommun för moderaterna och efter avhoppet från moderaterna bildat en egen lokalt parti i kommunen. Det kan också noteras att Stefan Mikaelsson fortfarande hänger med. Under den gånga mandatperioden verkar det som Jan Jannerud inte känt sig riktigt bekväm i sin roll som ledamot i styrelsen, vilket han för övrigt också offentligt gett uttryck för.

Med Helena Dådring som återvänt från sin golgatavandring kommer Vuovdega nog bli mindre kompromiss villig. Skulle även Stefan Mikaelsson, som också gästa andra partier bli invald i Sametinget kommer nog denna duo göra Vuovdga mindre pragmatiska och mer fundamentalistiska, framför allt om man inte får genomslaget för sin vilja. Det kan nog också tänkas det blir dyrare att “köpa” deras stöd i utbyte mot politiskt inflytande och inte minst politiska positioner. Hur det nu blir får vi först veta när valet är över – då kan vi börja spekulera på allvar.

Hemsidan är rätt så statisk, men det nog kommer bli fart ju närmare valet närmar sig.

GUVSSONÁST

Lista 1:
1. Lars Miguel Utsi
2. Marita Stinnerbom
3. Nils Johan Labba
4. Mari-Ann Nutti

Lista 2:
1. Marita Stinnerbom
2. Lars-Miguel Utsi
3. Karin Vannar
4. Páava Pittja

Lista 3:
1. Nils Johan Labba
2. Anne M. Kuhmunen
3. Tomas Unga
4. Fia Kaddik

Ungdomslista:
1. Julia Omma
2. John-Tomas Labba
3. Therese Labba
4. Johan Andersson

Kommentar: Den största nyheten är nog att Lars Jon Allas saknas. Partiet har föryngrats de senaste åren och det finns både politiska nybörjare, eller “rookie” som det kallas i sportsargong och erfarna politiker. Marita Stinnerbom är engagerad kommunalpolitiken, där hon är ordförande kommunalfullmäktige i Vilhelmina kommun. Hon företräder Centerpartiet, vilket nog är en utmaning i samiska sammanhang numera. Lars Miguel Utsi har väl gått från varit “rookie” inom “intärna” samepolitiken till en man med mer erfarenheter efter fyra år i Sametinget. Både han själv och Sametingets styrelse har nytta i hans nätverk på norsk, finsk och rysk sida. I likhet med partiet Jakt och Fiske finns de tendenser till vissa “klanbildningar” som dominerar. Partiet är dessutom m enda parti som ställer upp med en specifik ungdomslista.

Hemsidan är svårt att komma in på. Ofta kommer man inte in på hemsidan och får ett meddelande att den “inte är säker”.

JAKT- OCH FISKESAMERNA

Lista 1:

1. Håkan Jonsson 
2. Josefina Skerk
3. Sten Wälitalo
4. Veronika Håkansson

Lista 2:

1. Håkan Jonsson
2. Josefina Skerk
3. Daniel Holst
4. Mona Persson

Lista 3:

1. Håkan Jonsson
2. Josefina Skerk
3. Daniel Holst
4. Mona Persson

Lista 4:

1. Josefina Skerk
2. Håkan Jonsson
3. Veronika Håkansson
4. Daniel Holst

Lista 5:

1. Josefina Skerk
2. Håkan Jonsson
3. Mona Persson
4. Sten Wälitalo

Lista 6

1. Veronika Håkansson
2. Håkan Jonsson
3. Josefina Skerk
4. Daniel Holst

Lista 7:

1. Lars Jonas Johansson
2. Lars-Paul Kroik
3. Eva Bergström
4. Jon Sarri

Lista 8:

1. Joakim Påve
2. Marita Granström
3. Karl Einar Enarsson
4. Erika Lasko

Kommentar: Partiets järntriangel med partiledaren Håkan Jonsson i ledningen består, vilket listorna 1-6 bekräftar. Skall man tala om “kronprinsessor ligger väl Josefina Skerk och Veronika Håkansson närmast. I motsats till Håkan Jonsson har bägge gedigen erfarenhet inom politiken. Håkansson partipolitiskt engagerad i kommunalpolitiken hemmavid och Skerk är skolad inom de Socialdemokratiska partiet. På den manliga sidan är Daniel Holst ett möjligt kronprinsämne.

Ser man på listorna har både Lars Jonas Johansson, tidigare LPSS och Joakim Påve tidigare Samiska Folkomröstningspartiet förärats med en första plats på lista 7 respektive lista 8. Lars Paul Kråik, tidigare Partiet Almut, som numera är nedlagt återfinns också på 2 plats på lista 7. Listorna 1-6 med järntriangeln i topp riktar sig till kärnväljare gruppen i partiet och listorna 7-8 är till för locka väljare från LPSS, Albmut och de Samiska Folkomröstningspartiet.

Värvningen av Lars Jonas Johansson  och  Erik Oscar Oscarsson till JoF är nog inte helt oproblematiska. Både Johnsson och Oscarsson är både stridbara och talföra och Håkans Jonsson kommer nog att få lite jobba att hålla dessa i tukt och herrans förmaning, om nu den aktuella listorna når framgång. Utan tvivel kommer både Johnsson och Oscarsson tillföra JoF större debatt och utspels kapacitet, men om de är Håkan Jonsson “cop of tea” återstår att se.

Hemsidan har fina bilder och en video från förra valet. Dessutom uppdateras den inte så ofta.