Jämställdhet i det politiska arbetet i Sametinget.

År 2019 gjorde Jämställdhetsmyndigheten analysrapporten ”Kvinnor har det tuffare än män inom politiken”. Rapporten visar att i stor utsträckning finns en formell jämställdhet gällande antal män och kvinnor inom politiken. Men den visar också att det inte finns någon reell jämställdhet mellan kvinnor och män i det politiska arbetet.

Kvinnor har större motstånd i utövandet av sitt uppdrag som politiker och särskilt unga kvinnor tenderar att vara en utsatt grupp. Sámiid Riikkabellodat väljer att sätta varannan kvinna och man på listorna för att säkerställa att andelen kvinnor jämställs med antalet män. En symbolisk handling kan tyckas men under gångna mandatperioden kan vi se vilka starka, kompetenta, intelligenta och duktiga kvinnor Sámiid Riikkabellodat har inom partiet.

Under mandatperioden har SáR innehaft sex nämndordförande positioner varav fyra besitts i dagsläget av kvinnor. Demokratin försvagas när kvinnor inte har samma möjligheter till representation som män. En mer jämlik representation av kvinnor och män i olika beslutsfattande positioner leder till förbättrade politiska processer och beslut.

Sámiid Riikkabellodat är ett parti som arbetar för jämställdhet och vill att inte bara den formella jämställdheten ska gälla utan även den reella jämställdheten mellan kvinnor och män inom politiken. SáR vill att det samiska jämställdhetsarbetet utgår från de samiska livsvillkoren och levnadsförhållandena och att det framtida jämställdhetsarbetet bygger på samisk kulturkompetens.

Johanna Njaita, Vice partiordförande och andra namn på partiets Sábme lista

https://www.samelandspartiet.se