Genomförd kulturpolitik under mandatperioden

Vad har Sametingets Kulturnämnd gjort under mandatperioden 2017-2021?

En tillbakablick på vad Sametingets kulturpolitiska ledning arbetat med under den gångna mandatperioden kan vara intressant att ta del av. Som väljare vill man nog veta om den utlovade kulturpolitiken för mandatperioden genomförts?

Inför mandatperioden 2017-2021 fastslogs i en politisk överenskommelse mellan Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti, Vuovdega, partiet Samerna och Samiska Folkomröstningspartiet ett tio-tal punkter om samisk kultur.  I Kulturnämnden har Sámiid Riikkabellodat aktivt arbetat för att samtliga punkter i den politiska överenskommelsen införlivats i Sametingets Kulturpolitiska handlingsprogrammet som plenum antog i februari 2018 och som nu genomförts.

Kulturnämnden har också under Sámiid Riikkabellodats ledning arbetet för att regeringen ska tilldela krisstöd på grund av covid-19 pandemin även till den samiska kultursektorn. Efter ett konstruktivt möte med Kulturdepartementet under hösten 2020 beviljade regeringen krisstöd till den samiska kulturen både under 2020 och under 2021. Hittills har Sametinget tilldelats 10 milj kr i krisstöd till samisk kultur och regeringen har aviserat om ytterligare krisstöd under 2021.

Om Du som väljarna vill att Sametingets kulturpolitik ska fortsätta stärkas och utvecklas – rösta då på Sámiid Riikkabellodat i det kommande Sametingsvalet för en fortsatt positiv utveckling av Sametingets kulturpolitik.

/Ingrid Inga, ordförande i Sametingets kulturnämnd under mandatperioden 2017-2021