Samisk kultur och kulturarv av Ingrid Inga

För Sámiid Riikkabellodat är det levande och långvariga bruket av naturen, land och vatten för renskötsel,…