Krävs krafttag för att attackerna på renar ska upphöra

Ida Inga och ordförande Per-Olof Nutti har skrivit en debattartikel i Altinget. https://www.altinget.se/miljo/artikel/kravs-krafttag-for-att-attackerna-paa-renar-ska-upphora?fbclid=IwAR1B0m-k4RDudnWT6xPAxu1sEKtYub1pbl6ycYeAGpTpXFBiWiRoyRZ3arc . Attackerna på…