Ingrid Inga skriver om samisk hälsa

Det nuvarande arbetet med samers hälsosituation kan karakteriseras som spretigt och i många fall beroende av…