Ulla Barruk Sunna skriver om Samisk äldreomsorg

Det finns trängande behov av snabba och kraftfulls insatser för att bygga upp en samisk äldreomsorg.…