Sametingsvalet -Rösträkning pågår

Länsstyrelsen påbörjade Sametings valet rösträkning kl. 09.00 den 25 maj på Länsstyrelsen lokaler i Luleå. Rösträkning beräknas att slutföras under dagen.

Så långt har 4 röster vid vallokal underkänts och det samma gäller 259 poströster. Antalet underkända poströster är ungefär på samma nivå som föregåendenas.