Kallelse till digital årsstämma 2021

Tid: Söndag 30 maj 2021 kl 12.00-18.00 Digitalt: Lifesize Anmäl dig till ponutti@gmail.com för att erhålla…