Sámiid Riikkabellodat årsstämma genomförd digitalt 30 maj 2021

Med Sametingsvalet som fond 

Sámiid Riikkabellodat årsstämma genomfördes digitalt den 30 maj 2021. Antalet medlemmar som deltog närmade sig ett 30-tal. Utöver det stadgeenliga ärenden kom stämman att präglas av det nyligen genomförda Sametingsvalet, vars resultat inte kanske var det som partiet och dess väljare hade förväntat sig. Partiet förlorade ett mandat jämfört med förra valet 2017, vilket innebär att man nu har 6 mandat av 31 möjliga. 

Fortsatt förtroende 

Per-Olof Nutti fick fortsatt förtroende som partiledare. Till partistyrelsen i övrigt valdes Ingrid Inga som Per-Olof Nuttis ersättare, Marianne Gråik med Åsa Blind som ersättare, Paulus Kuoljok med Aslat Simma som ersättare, Torkel Stinnerbom med Ida Inga som ersättare, Anja Fjellgren Walkeapää med Káren-Ann Hurri som ersättare, Johanna Njaita med Elli-Marie Lundgren som ersättare.  

Motioner
Vid stämman behandlades två motioner som både behandlade rekrytering av ungdomar till det politiska arbetet genom ett partpolitiskt mentorskapsprogram vars syfte är att få fler ungdomar intresserade av Sametingspolitik och politik generellt. Fokus är att stärka den politiska framtiden och fördjupa kunskaperna inom Sámiid Riikkabellodat och Sametingets folkvalda del och kansli. Den andra motionen innehöll en partikarta med förslag om bland annat en ungdomskommitté och ett äldreråd i partiet.  

www.samelandspartiet.se