Uttalande från Sametingets styrelse

Den ledare som Norrbottens-Kuriren publicerade den 14 maj 2021, precis före sametingsvalet, har väckt stor ilska…