“Sverige måste skydda alla – i synnerhet minoriteterna”

Sveriges nationaldag den 6 juni

Den 6 juni firas Sveriges nationaldag och i samband med detta påminner Dagens Nyheter på sin huvudledare om att “Sverige måste skydda all – i synnerhet minoriteter”. I ledaren framhålls, ” För till landet Sverige – som firas i dag – räknas alla som är medborgare eller som har uppehållstillstånd här. Det inkluderar många minoriteter, vars rätt till en trygg vardag sällan kan tas för given utan måste vaktas, vilket är en hörnsten i en liberal demokrati.”

Samtidige konstateras på ledarsidan  att det finns mycket kvar att göra och hänvisar bl.a till rapporten ”Antisemitism i Sverige” som nyligen presenterades av Forum för levande kultur, vilket visar att antisemitismens utbredning förvisso minskat mellan 2005 och 2020, men det är fortfarande 5 procent som hyser starka antisemitiska åsikter, och och ytterligare många fler som omfamnar en del av föreställningarna. 

https://www.dn.se/ledare/sverige-maste-skydda-alla-i-synnerhet-minoriteterna/

https://www.dn.se/ledare/sverige-maste-skydda-alla-i-synnerhet-minoriteterna/