En ursäkt till de samiska folket

Kyrkostyrelsen har den 8 juni 2021 beslutat att Svenska kyrkan ska framföra en officiell ursäkt till det samiska folket, för historiska övergrepp. Detta som ett led i den pågående försoningsprocessen, men också ett arbete med övergripande åtaganden, som utgångspunkt för Svenska kyrkans arbete med försoningsprocessen de kommande 10 åren.

Enligt pressmeddelandet ska Kyrkostyrelsen avsätta 40 miljoner kronor i strategiska utvecklingsmedel för arbetet under tioårsperioden 2022-2031 med att uppnå Svenska kyrkans åtaganden, som är på remiss i stiften. De övergripande åtagandena kommer att fastställas när samtliga stift har inlämnat sina remissvar. Därefter ska generalsekreteraren utforma en handlingsplan för den kommande tioårsperioden, i nära dialog med Samiska rådet i Svenska kyrkan och alla stift.

– Vi måste kännas vid den mörka historien, även om det gör ont. När vi har svikit det samiska folket, har vi också svikit oss själva och Gud. Ett viktigt steg framåt har nu tagits när kyrkostyrelsen förbereder en offentlig ursäkt, efter att Samiska rådet i Svenska kyrkan har uttryckt att sannings- och försoningsprocessen kommit till den punkt där det är lämpligt för Svenska kyrkan att uttala en ursäkt, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Ursäkten framförs två gånger
Den officiella ursäkten kommer att framföras vid två tillfällen: dels vid kyrkomötets högtidsgudstjänst den 24 november i Uppsala domkyrka, dels vid den planerade konferensen Ságastallamat 2 i Luleå den 21-23 oktober 2022.

Det är glädjande att Svenska kyrkan aktivt arbetar med att erkänna och förstå konsekvenserna av kyrkans mörka agerande gentemot det samiska folket genom historien, säger Ingrid Inga, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan

Mer information
Vitboken om relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna
Svenska kyrkans ursäkt till samerna – intervju med ärkebiskop Antje Jackelén (film, ca 13 min)
“Osynliggörandet av det som varit är ett övergrepp i sig” – Samiska rådet om vägen framåt (film, ca 9 min)